Flygposten

Flygposten är officiellt organ för Svensk Pilotförening, och ingår i medlemsavgiften för SPFs medlemmar. Flygposten utkommer med fyra nummer per år.

Om du inte är medlem i SPF men ändå vill kunna läsa Flygposten är du välkommen att prenumerera för SEK 90 per år. Besök Vision Images hemsida för att beställa din prenumeration.

Vill du annonsera i Flygposten?
Vänligen kontakta:

Vision Images AB
Jaktvarvsplan 3
112 36 STOCKHOLM
Telefon: 0703-999 570
E-post: images@canit.se

Tips och kommentarer till redaktören:
E-post: images@canit.se
Telefon: 0703-999 570