PRESSMEDDELANDE

Pilotstrejken i SAS avblåst

SAS-piloterna har uppnått enighet med SAS kring ett nytt kollektivavtal som säkrar piloternas anställningstrygghet och som ger mer förutsägbarhet kring arbetsscheman. Avtalet ger förutsättningar för att strejken kan blåsas av i Danmark, Norge och Sverige

Fredagen den 26 april avbröts medlingen mellan SAS-piloterna, i Danmark, Norge och Sverige, och 1409 piloter i Danmark, Norge och Sverige gick ut i strejk.
Parterna möttes till ny medling hos Riksmekleren i Norge onsdagen den 1 maj och efter medling i över 30 timmar har det uppnåtts enighet om ett treårigt avtal.

- Det senaste dygnet har varit krävande, men vi har lyckats enas om ett avtal som får slut på strejken, säger Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen i Svensk Pilotförening.

- Det har varit en mycket svår förhandlingsprocess som pågått sedan den 11 mars. En process som efter medling dessvärre slutade i strejk. Vi försökte in i det längsta att undgå konflikt och vi beklagar djupt att den har drabbat både passagerare, kollegor och andra yrkesgrupper med anknytning till flygbranschen, säger Tersmeden.

Genomslag för anställningstrygghet och bättre förutsägbarhet i schemaläggningen.
Alldeles innan förhandlingarna startade tog SAS ensidigt bort två samarbetsavtal som reglerar piloternas anställningstrygghet och karriärvägar. Piloterna har därför fruktat för sin framtid i SAS. Strejken har satt stopp för att SAS ensidigt kan diktera avtal och piloterna har nu fått tillbaka avtalen.

- Det allra viktigaste för oss har varit att säkra att våra medlemmar inte mister jobben och att de har anställningstrygghet. Det har vi lyckats med och samarbetsavtalen ingår nu som en del av kollektivavtalet. Vi har också fått på plats en schemaläggningsordning som ger en mer förutsägbar arbetsvardag. Andelen piloter i gruppen med förutsägbara scheman ökas från 40 % till 60 %, säger Tersmeden.Avtalet ger en löneökning på 3,5 procent under 2019, 3 procent under 2020 och 4 procent under 2021. SAS krav på piloterna var en löneökning om 3 procent. I förhandlingarna har man också önskat att adressera att SAS-piloter marknadsmässigt ligger långt efter sina europeiska kollegor och att piloterna har ett betydligt eftersläp som grundar sig i en stor löne-och pensionsnedgång som piloterna gjorde under 2012 när SAS var nära konkurs. Det har varit en ambition att minska något av detta gap i villkor, men det allra viktigaste har varit anställningstrygghet och förutsägbara arbetstider. SAS skall även i fortsättningen vara en skandinavisk verksamhet med trygga och förutsägbara anställningsförhållanden.

Pilotsamarbete i gemensamma förhandlingar
SAS har inte önskat att de fyra skandinaviska pilotföreningarna ska förhandla samlat, men genom organisationen SAS Pilot Group (SPG) har SAS-piloterna krävt gemensamma förhandlingar.

- Betydelsen av att stå samlade i förhandlingar gentemot en verksamhet som sträcker sig över landsgränser har varit helt avgörande för att vi har kunnat uppnå ett acceptabelt resultat för våra medlemmar, säger Tersmeden.

- Det massiva stödet från våra medlemmar i alla tre länder har varit ovärderligt för förhandlingsdelegationen under förhandling, medling och strejk. Vi är också mycket glada för det uttalade stödet vi mottagit från kollegor, andra arbetstagarorganisationer och allmänhet i övrigt, säger pilotledarna i de fyra skandinaviska pilotföreningarna.

- Att vi fått genomslag för våra viktigaste krav och det totala utfallet i avtalet gör att vi nu kan rekommendera avtalet för våra medlemmar, avslutar de fyra pilotledarna.Presskontakt

Presskoordinator: Rebecca Rosenvinge
phone: +46 70-418 05 47
e-mail: pilotforhandling@swealpa.se
web: https://swealpa.se


SAS Pilot Group består av Dansk Pilotforening, Norske SAS-flygeres Forening, Scandinavian Norge Flygerforening och Svensk Pilotförening. SAS Pilot Group organiserar 95% av alla SAS-piloter i Danmark, Norge och Sverige. www.saspilotgroup.com
  SPG


Publicerad 2019-05-02 av SPF