Aktuellt

2018-03-24

Small drones, big damage – shows collision testing report

A 10-metre long gas gun shooting drone components into an airliner windscreen. Sounds scary?

Läs mer Läs mer här...


2018-03-22

Stronger together

Aviation workers sometimes face similar problems and sticking together is their best bet when confronting government or employer.

Läs mer Läs mer här...


2018-03-22

SPF möte med infrastrukturminister

Mötet skedde på begäran av SPF. Syftet var att informera ministern om för oss viktiga frågor samt föreslå vad ministern och regeringen kan göra både nationellt och inom EU för att stärka piloters position på arbetsmarknaden i Europa.

Läs mer Läs mer här...


2018-03-20

Nya regler för drönare under 7 kg i svenskt luftrum

Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla. För drönare som väger mindre än 7 kilo behövs inget tillstånd. Däremot finns regler som gäller även för denna kategori.

Läs mer Läs mer här...


2018-03-17

Everybody loves Ireland: race to the bottom

Control the costs - The Scandinavian airline SAS was quick to offer public justification already in January 2017 as to why it would be setting up a subsidiary in Ireland.

Läs mer Läs mer här...


2018-03-15

Opening a Pandora’s Box

The EU Wet-leasing rules of aircraft with crew registered in third-countries risks opening Pandora’s box, warns the European Economic & Social Committee.

Läs mer Läs mer här...


2018-03-07

Hur är kvalitén på kabinluften?

EASA publicerar två studier som gjorts i syfte att få solid vetenskaplig kunskap om kabinluftens kvalitet ombord på stora flygplan som används för kommersiella lufttransporter.

Läs mer Läs mer här...