Arkiv med publicerade artiklar


IFALPA och ECA fördömer offentligörandet cockpit voice recorder

IFALPA och ECA fördöma starkt detta som obefogat och kontraproduktiv för flygsäkerhet. Offentliggörandet av utskrift från Rescue 116 CVR var onödigt o...

Läs mer Läs mer här...


EUROCAE och ECA i strategiskt partnerskap för säkrare luftfart

EUROCAE och European Cockpit Association (ECA) har undertecknat ett nytt Memorandum of Understanding MoU som markerar starten på ett närmare samarbete...

Läs mer Läs mer här...


Hur säker är Europas supersäkra flygindustri?

Under detta - något provocerande – ämne samlades den 22 mars ledamöter av Europaparlamentet, forskare och piloter för en frukostdebatt i parlamentet. ...

Läs mer Läs mer här...


SPF:s historia

SPF - 80 år i svenska piloters tjänst

I år är det 80 år sedan historien om Svensk Pilotförening började. 1937 bildade samtliga piloter i Aktiebolaget Aerotransport ABA (12 st) en ”fackför...

Läs mer Läs mer här...