PRESSMEDDELANDE

Den av SAS Pilot Group varslade strejken skjuts upp 72 timmar.

Förhandlingarna mellan SAS/SK-piloterna och SAS har avslutats för idag. Medlarna har hemställt att parterna fortsätter samtalen i ytterligare 72 timmar vilket parterna accepterat. Den av piloterna varslade strejken skjuts därmed upp till lördagen den 2 juli 2022 kl 00:01, om inget annat avtalas

. • - Vi känner ett stort ansvar gentemot både SAS och våra medlemmar, men framför allt gentemot våra passagerare och tar vår uppgift på stort allvar. Trots att vi sträckt oss mycket långt för att komma till enighet, finns många delar kvar att lösa, säger Martin Lindgren, ordförande för SAS Pilot Group.
• - Strejken kan endast undvikas om SAS visar en verklig vilja att komma oss till mötes. I nuläget väljer vi att ge motparten ytterligare en chans att göra just detta, fortsätter Martin.
• Vi kan inte kommentera den pågående medlingsprocessen ytterligare.
Vi kan inte kommentera den pågående medlingsprocessen ytterligare.


Publicerad 2022-06-29 av SPF