PRESSMEDDELANDE

SAS tvingar fram en strejk 

Chockerande att SAS offrar passagerarna för att krossa anställda.

Under måndagen den 4 juli avbröts medlingen mellan SAS-piloterna och SAS. Vi beklagar djupt att våra passagerare drabbas. Med nödvändiga försäkringar om att vi kommer att få behålla våra jobb i SAS hade en strejk kunnat undvikas. Piloterna har varit villiga att göra betydande eftergifter men det är omöjligt för oss att komma till ett avtal där vi ger mycket men SAS nästan ingenting. Det är chockerande att SAS nu tvingar fram en strejk och offrar sina passagerare i ett försök att krossa anställda och splittra fackföreningarna. Vi kämpar för rätten att behålla våra jobb i SAS och ett fortsatt tryggt och anständigt arbetsliv.

 Alla SAS-piloter i Sverige, Norge och Danmark tas omedelbart ut i strejk. Strejken kommer att beröra alla SAS flygningar till, från och inom Sverige, Norge och Danmark.

• Vi har försökt in i det längsta att undvika att drabba våra passagerare och har därför under lång tid och under medling sträckt oss mycket långt för att hitta lösningar. Vi har erbjudit stora försämringar i våra villkor och det är oförståeligt att SAS inte accepterat dessa.

• Vi har haft som mål att nå enighet men SAS har visat en total avsaknad av vilja att nå en lösning. Därför är det SAS som nu helt och fullt måste bära det fulla ansvaret för strejken och att passagerarna blir drabbade. Vi beklagar djupt att våra passagerare blir drabbade, säger Martin Lindgren, ordförande för de svenska SAS-piloterna.

• Under pandemin sade SAS upp ca 40% av piloterna och avtalade om att dessa hade rätt att få tillbaka jobben. När nu flygtrafiken återigen har ökat och det är behov för fler piloter väljer SAS att bryta avtalen om återanställning och anställer i stället nya piloter i bemanningsbolag i kreativa företagskonstruktioner. Detta är ett allvarligt brott mot arbetslivets bestämmelser. Det är inte för mycket begärt att be om garantier för att våra arbetsplatser inte skall flyttas till bemanningsbolag med helt nya och försämrade villkor och att SAS håller avtalet om att våra kollegor får sina jobb tillbaka, säger Lindgren.

• SAS behandlar sina anställda respektlöst på ett sätt som vi aldrig tidigare sett i Skandinavien. Istället för att utveckla företaget i samarbete med de anställda för att ge passagerarna den bästa möjliga upplevelsen går de i konflikt mot sina anställda. Vi är beredda att strejka under lång tid om det krävs men vi hoppas att SAS ledning tar sitt förnuft till fånga. Nu är det helt upp till SAS att visa en reell vilja att finna en lösning. Om det gör det kommer vi att sätta oss vid förhandlingsbordet igen, avslutar Lindgren.


Publicerad 2022-07-04 av SPF