SE-SAM (Swedish-Senior Air Men)

www.se-sam.se

SE-SAM är en ideell opolitisk förening, vars ändamål är att:


  • främja kamratskap och kontakter mellan medlemmarna

  • följa utvecklingen inom trafikflyget

  • samarbeta med Svensk Pilotförening, SPF, där arkivet förvaras

  • medverka till insamlandet av underlag för skrivandet av det svenska trafikflygets historia


Medlemskap kan erhållas av pensionerad flightdeckpersonal, som yrkesmässigt tjänstgjort inom civilflyget, och aktiv sådan personal från 55 års ålder. Dessutom kan medlemskap, oavsett ålder, erhållas av flightdeckpersonal som drabbats av certifikatförlust.