Flyget är en viktig roll i Sveriges totalförsvar

Flyget har en viktig uppgift i att hålla ihop Sverige och knyta band med resten av världen, och spelar därför en viktig roll i Sveriges totalförsvar.

För att bevara möjligheten till snabba och säkra transporter är det angeläget att flygtrafiken i Skandinavien upprätthålls med skandinaviska flygplan bemannade av skandinaviska piloter.
SAS ledning flyttar nu flygplanen från Skandinavien till Irland och rekryterar utländska kontraktspiloter för att flyga dem. Om Sverige hamnar i en krissituation riskerar Sverige därmed att stå utan snabba och säkra flygtransporter.
Svensk Pilotförening accepterar inte att Sveriges nationella säkerhet urholkas. Vi anser att utflaggningen av flygplan och pilottjänster måste stoppas.


Publicerad 2022-05-25 av Rebecca