Forskning om arbetsmiljö och säkerhetskultur

Karolinska Institutet (KI) har det senaste året undersökt hur piloter upplever sitt arbete och sin hälsa. Resultaten är inte upplyftande och bekräftar de senaste årens erodering av arbetsvillkoren.

Ur ett praktiskt säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv synliggör studien en rad konkreta förhållanden som är möjliga att förändra.
Utgångspunkten är en omfattande enkät som gick ut till piloterna för ett år sedan. Forskarna Marika Melin, Emil Lager och Petra Lindfors har redovisat sina rön i rapporten ”Högtflygande risker: Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende bland trafikpiloter i olika säkerhetskulturer”.

Läs mer om denna forskningsrapport i senaste nr av Flygposten.


Publicerad 2017-12-10 av SPF